Undervisning

Seksualundervisning (folkeskoler, efterskoler og 10-klasses centre)

Tanja kan bookes til konkrete undervisningsforløb med udgangspunkt i undervisningsministeriets bestemmelser og med afsæt  i faghæfte 21 for 3.-9 klassetrin. Tanja målretter sin undervisning ud fra den pågældende aldersgruppe så undervisningen er alderssvarende og relevant. Undervisningen kan foregå kønsopdelt, i mindre grupper eller i større fora med udgangspunkt i gruppearbejde, cases og med større eller mindre grad af elevinddragelse. Undervisningen foregår i klasseregi og varer 2 x 45 minutter.

 

Temaundervisning (gymnasier og andre ungdomsuddannelser). 

Tanja kan bookse til oplæg der er målrettet temaer med relevans for unge, bl.a. seksualitet, identitet, porno, ungdomskultur, SoMe, grænser, billeddeling, hævnporno, sugardating med mere. Undervisningen kan foregå i klasseregi, men kan også foregå i større forsamlinger på temadage m.m. Oplæg varer minimum 1 1/2 time, og gerne med tid til diskussion efterfølgende.

 

Undervisning for fagpersonale på opholdssteder  (pædagoger, lærerer, psykologer m.m.)

Tanja kan bookes til tema- og/eller undervisningsdage for personalegrupper på opholdssteder og døgninstitutioner med henblik på at ruste pædagoger, lærere, socialrådgivere, psykologer og pædagogiske assistenter til at forebygge seksuel risikoadfærd, sugardating og gråzoneprostitution blandt anbragte børn og unge. Undervisningsagen varer 7 timer og vil lægge vægt på at forklare fænomenet gråzoneprostitution og begrebet seksuel risikoadfærd,  gennemgår dele af ungdomskulturen samt børn og unges viden og vaner, forklare risikoadfærd samt udfolder komplekse tegn og faresignaler, gennemgå de juridiske rammer og retningslinjer i relation til gråzoneprostitution,  drøfte barrierer og handlemuligheder på tværs af personalegruppe, ledelse og organisation, styrke personalets mulighed for at sikre en ensartet håndtering af seksuel risikoadfærd og beskrive retningslinjer for seksuel sundhed som en del af en seksualpolitik. Læs meget mere HER

For flere informationer om undervisningsforløb, brug venligst formularen i venstre side.