Så er valgkampen startet

Jeg har egentlig besluttet, at jeg ikke ønsker at være en del af den offentlige debat vedr. prostitution mere, hvorfor jeg har været stille de sidste par år og højst sandsynligt fortsat vil være det efter dette sure opstød. Det har haft alt for store omkostninger for mig og min nærmeste familie og jeg nyder, at jeg nu kan skjule mig i mængden og forsøge at finde ro med mig selv og min tilværelse – om end den har været noget kaotisk de sidste år og siden jeg mistede min mor for 3 år siden.

Men det er rigtig svært at have mundkurv på i disse dage, hvor Mai Mercado (børne- og socialminister) med ét har sparket sin valgkampagne i gang og taktisk klogt (hendes dagsorden taget i betragtning) har valgt at sætte prostitution på dagsordenen (det er jo en nem måde at sikre sig liberale stemmer op til et snarligt valg). Nu skal der nemlig på hendes opfordring nedsættes en arbejdsgruppe, der skal sikre prostituerede bedre forhold og flere rettigheder. Umiddelbart lyder det jo ikke dårligt, og med hjertet på rette sted, så bør det jo ligge alle på sinde, at prostituerede har det bedst muligt under de omstændigheder de befinder sig i. Men når det kommer til Mai Mercado, så er der bare noget, der ikke helt stemmer. 20. jan. 2017 svarede Mai Mercado nemlig Lars Aslan Rasmussen følgende, da han spurgte hende, om hun mente, at prostituerede skulle have samme rettigheder som andre på arbejdsmarkedet:

”Jeg har aldrig sagt, at prostitution er et almindeligt erhverv. Tværtimod har jeg sagt, at det er et ret ualmindeligt erhverv. Jeg har heller aldrig sagt, at prostituerede skulle have nøjagtig de samme rettigheder på arbejdsmarkedet en til en, som andre grupper har. Det kan jeg fuldstændig afvise.” (https://www.ft.dk/samling/20161/spoergsmaal/S574/index.htm)

Men nu har piben altså fået en anden lyd. Nu skal prostituerede både kunne stå i fagforening, optjene ret til dagpenge og kunne modtage sygedagpenge, og det er fint nok, Mai. Hvis prostituerede betaler skat, så er jeg faktisk ikke uenig i, at de bør have samme fagforeningsmæssige rettigheder og ret til dagpenge og sygedagpenge som andre skattebetalere. Det giver sig selv. (Jeg under faktisk alle i prostitution at kunne droppe prostitutionen og komme på sygedagpenge, indtil de kommer på rette fode igen. Faktum er bare, at mange af dem i forvejen er i enten arbejde, på kontanthjælp eller på sygedagpenge, men primært vælger prostitution til, fordi de ellers ikke kan leve et liv der svarer til niveauet her i DK eller som slet ikke ville være i stand til at betale deres regninger, hvis ikke de supplerede deres rådighedsbeløb med penge fra prostitution). Faktum er også, at det er de færreste af dem der betaler skat af deres penge fra prostitution (for hvem gider at betale skat af penge der er blevet givet på bekostning af ens sikkerhed og ved at sætte ens integritet, værdighed og selvrespekt på spil – og med stor sandsynlighed for grænseoverskridende handlinger og fysiske, psykiske og verbale krænkelser, – og når de fleste vælger prostitution til på grund af psykiske problemer, misbrug og økonomiske problemer, og derfor har brug for hver en krone de får for at stille deres krop og deres åbninger til rådighed.

Jeg vil til enhver tid opfordre prostituerede til ikke at gøre det, altså betale skat, for prostitution er ikke og bliver aldrig et almindeligt erhverv. Staten gør sig til ruffer, og rufferi dømmes man ifølge dansk lovgivning for – det siger i hvert fald paragrafferne (nok mere i teorien end i praksis). Og prostitution anses altså stadig som værende et socialt problem hvorfor det er fuldstændig forrykt at forlange, at prostituerede skal betale moms og skat. Det svarer til, at narkosælgere også skal betale moms og skat.

I stedet burde man arbejde sig hen imod et samfund med mindst mulig prostitution. Rettighederne vil aldrig være på de prostitueredes side og skaderne, både de psykiske og fysiske, er for store til at man kan kalde prostitution for et arbejde. Det er heller ikke et almindeligt arbejde at være i krig. Det er et forfærdeligt onde og mange af dem der har været det, er ødelagt på krop og sjæl – for livet.

Men hvad betyder det at blive ved med at gentage sig selv. Jeg gider ikke mere – ligesom så mange andre før (og efter) mig har trukket stikket, fordi det er en opslidende kamp at blive ved med at tale om sin fortid, når den er så fuld af traumer og man i virkeligheden har aller bedst af at lægge den bag sig. Jeg nøjes med at ryste på hovedet af Mai Mercado og alle andre der bakker hende op. For så indsnævret et menneskesyn er sørgeligt og deprimerende her i 2019, hvor så mange andre lande har forstået, at prostitution og menneskehandel hænger uløseligt sammen, og at det hovedsageligt er fattige (både fra Danmark og andre lande), socialt udsatte, mennesker med en overgrebshistorik, andre med svigt fra deres opvækst eller mennesker, der befinder sig i dysfunktionelle forhold, der havner i prostitution. Og at det er dem, der er aller mest udsat i prostitution, fordi de ikke bare leger med ”luksusluder”-fantasier og derfor ikke uden videre kan stoppe igen uden problemer eller vælge noget andet til, når sexlegene ikke tænder dem mere, og fordi de ikke har det mentale overskud til at passe ordentligt på sig selv og sige fra overfor grænseoverskridende sexkøbere, der udlever deres værste fantasier hos netop denne gruppe af mennesker. Og det kan hverken fagforeninger, pensionsopsparinger eller retten til dagpenge ændre på.

At Mai Mercado så tilmed lyver på åbent tv, er …. Når ja.. Ved at være helt almindeligt for både politikere, direktører og andre topfolk her i Danmark. Mai Mercado sagde på tv, at den svenske model ikke har virket. At der er mere vold og mere utryghed og at prostitution er sunket ned i en underverden. Sikke da noget sludder. Det er en lodret løgn og burde straffes med en fyring. Fake news, om man så må sige. Den svenske model har gjort en verden til forskel. Der er færre førstegangskøbere i Sverige. Den yngre generation tager afstand til købesex. Mennesker i prostitution føler at de har loven på deres side, og det er blevet nemmere at forlade prostitution. Men Det har Mai Mercado altså ingen interesse i at få frem i dagens lys.

Vi er ude på en bekymrende samfundsmæssig deroute. Flere og flere unge lokkes ind i “sugardating” fordi nogle mænd ikke har nogen nedre grænse for, hvad de vil gøre for at lokke unge piger og drenge (også under både 18 og 15 år) til at sælge seksuelle ydelser. Unge kontaktes over de sociale medier; Snapchat og Instagram. Her lokkes de med tusindvis af kroner til at sælge billeder af dem selv eller til at sælge blowjobs og andre seksuelle ydelser. De af de unge der ikke lader sig lokke, orker ikke en gang at reagere på det. Det er normal kost og de oplever det forholdsvist ofte, så de sletter det bare eller blokerer vedkommende, som så søger videre til andre (måske mere sårbare) unge, fordi de ikke bliver anmeldt og dømt for at ville købe seksuelle ydelser af unge under 18 år, på trods af at dette faktisk er ulovligt. Og for andre, der ikke får sagt fra, så lokkes de ofte på grund af det pres de ligger under for på de sociale medier, når det kommer til status og materielle goder, fordi beløbene de tilbydes er skyhøje, ind imellem op til 10.000 kr. For de unge vil vejen ind i prostitution være banet, fordi politikerne tager skyklapper på og bilder sig ind, at denne gruppe åbenbart vil være så meget bedre stillet, hvis bare de har ret til at melde sig ind i en fagforening når de senere i livet havner i rigtig prostitution. Vorherre bevares.

At anerkende prostitution som erhverv er det samme som at anerkende narkomani som en fritidsinteresse. Vi må forebygge muligheden for at handle med stoffer ligesom vi i højere grad må tale om mænds seksualitet og seksuelle tilbøjeligheder og på den måde forebygge, at de betaler for seksuelle ydelser.

Men det er der nok ikke så mange stemmer i for Mai Mercado, og til den tid, hvor dagens unge kommer skadet ud af sugardating og prostitution, der har Mai Mercado nok fået sig en bestyrelsespost i en større virksomhed og kan tage de sædvanlige skyklapper på. Til den tid er det jo ikke længere hendes problem, og så kan nogle andre tage sig af oprydningsarbejdet. Det bliver højst sandsynligt ikke politikerne. De valg der træffes i dansk politik pt. er så skruppelløse, at det er svært ikke at købe sig en gul vest og overveje at gøre voldsomt oprør. Indtil videre bliver det dog ved tanken.

Heads up til den unge Nikolaj Ryom (du er for sej!), der så sent som i sidste uge (i Go’ Morgen Danmark 2/1-2019) fortalte, om de fatale følger af at have været i sugardating i 3 år og som i dag er diagnosticeret med PTSD på grund af det og en fuldbyrdet voldtægt begået af en sexkøber.
(http://livsstil.tv2.dk/…/2019-01-02-i-tre-aar-solgte-han-si…).
Men prostitution er jo bare et helt almindeligt arbejde!”