Parterapi

Parterapi henvender sig til par i alle stadier af deres forhold. Dog kommer de fleste par først i terapi, når det er tæt på at være enten det eller et brud, fordi den ene har fået sat kniven for struben. De fleste par skubber det nemlig væk i håb om, at problemerne går over af sig selv og man derfor kan undgå den situation, hvor man føler, at man overfor en tredjeperson skal forklare, forsvare og argumentere for sin andel af parforholdets udfordringer.

Det er ikke altid, begge oplever, at problemerne er så store, at det kræver hjælp udefra. Derfor er mange par uenige om, hvornår det er nødvendigt at opsøge en terapeut. Problemet er, at når den ene finder det nødvendigt, så er tiden, hvor den anden skal nå til samme erkendelse ofte sprængfarlig, fordi den ene allerede har nået et punkt, hvor der ikke ses andre løsninger på problemerne.

Min kærligste opfordring er altid, at hvis din partner foreslår parterapi, så grib bolden med det samme. Vedkommende er nemlig nået til det punkt, hvor der ikke længere er tillid til, at problemerne løser sig af sig selv eller ved jeres indsats alene.

Der kan være mange årsager til, at par vælger at komme i terapi. Oftest er det kommunikationen, der er årsagen. Misforståelser og konflikter influerer på hverdagen og for de fleste viser det sig ved, at den ene eller begge parter er begyndt at trække sig fra den fysiske kontakt hvad enten der er tale om kys og kram i hverdagen eller seksuelt samvær i aftentimerne. Måske finder man hver især på ting at lave for at undgå akavede situationer, hvor den ene afviser og den anden bliver afvist og dermed bliver kløften større og isen sværere at bryde.

Hvordan forløber parterapi?

Parterapi er et fælles rum, hvor terapeuten er upartisk og sikrer, at I som par får hjælp til at italesætte, hvad det er, I oplever svært i hverdagen, i relationen, i kommunikationen og individuelt. Alle, både mænd og kvinder, har en personlig bagage med ind i et parforhold og indtil vi forstår den og bliver tydelige på vores egne realistiske og urealistiske behov, kan det skabe knuder i forholdet, hvis disse forventes indfries og forløst af partneren uden at de er blevet italesat. Terapien handler derfor om at blive klogere på hinandens behov og arbejde sig frem til løsninger og kompromisser med forståelse for hinandens bagage og med respekt for egne behov og følelser.

I parterapi lærer I altså først og fremmest at kommunikere på et dybere plan. Det gælder også i tilfælde, hvor der er tale om jalousi, utroskab, familieforøgelse, sygdom eller sorg. For uanset hvad der gør sig gældende, så vil problemerne som oftest udspille sig kommunikationen, hvilke kan føre til flere og større konflikter – om end diskussionspunkterne kan synes mindre og mindre væsentlige.

Hvis I kommer over det første bump, og vælger at gå parterapi, vil belønningen som regel vise sig hurtigt. De fleste par oplever nemlig en øjeblikkelig øjenåbner, hvilket hurtigt åbner op for en gensidig samhørighed og respekt der hjælper parret tilbage på sporet.

Kan I se jer selv i nogle af følgende scenarier:

– Taler I ofte forbi hinanden eller føler, at den anden taler i et sprog, der er svært at forstå?

– Føler I jer ofte misforstået, fejlinformeret eller talt henover hovedet?

– Har I forskellige forventninger til, hvordan I skal bruge jeres tid sammen og hver for sig?

– Eskalerer jeres konflikter hurtigt og når et leje, hvor I modarbejder mere end I samarbejder?

– Er konflikterne destruktive og på et niveau, hvor I ofte kommer til at såre hinanden?

– Har I forskellige forventninger til jeres sex- og samliv?

– Er hverdagens pligter i vejen for samhørigheden, og mangler I hjælp til at finde hinanden igen?

– Diskuterer I ofte de samme ting, uden at kunne nå ind til kernen af jeres diskussioner?

– Ville I ind imellem ønske, at I havde en tolk med på sidelinjen, som kunne hjælpe med at gøre jer forståelige overfor hinanden?

– Har I forskellige forventninger til det at være i et parforhold og ønsker I hjælp til at finde gode langsigtede kompromisser?

Så bør I overveje, om ikke terapi kunne være til gavn for jer.