Foredrag

Jeg kan bookes til foredrag, oplæg og undervisning. Temaerne kan tilrettelægges ud fra dit/jeres behov. Nedenfor kan du se en række eksempler på oplæg – disse kan naturligvis kombineres på forskellige måder.

Fra gadetøs til forfatter

I dette foredrag fortæller jeg om min opvækst i en dysfunktionel familie med vold og alkohol og de mandlige rollemodeller, der var med til at gøre mig til et let offer for en lang række overgreb fra jeg var mellem 11-17 år gammel. Jeg fortæller om vejen ind i prostitution, om et eskalerende misbrug og om den lille pige, der i virkeligheden bare søgte anerkendelse, kærlighed og accept. Derfra går fortællingen på den personlige rejse for at komme tilbage til livet, rejse mig fra rendestenen, uddanne mig og ende ud med at rejse verden rundt for at stadfæste, at prostitution er et voldeligt socialt fænomen og at skadevirkningerne af prostitution er altomfattende.


Prostitutionens vold og skadevirkningerHer uddyber jeg prostitutionens vold og gennemgår de 5 former (fysisk, psykisk, seksuel, materiel og økonomisk vold). Jeg fortæller om købernes adfærd overfor de prostituerede og hvilken betydning det har for deres evne til association og udvikling af angst og andre lidelser herunder de komplekse følger, prostitution har. Jeg fortæller ligeledes om de psykiske, sociale og økonomiske årsager der baner vejen for de fleste prostituerede.

Den nordiske model og hvorfor det er vejen at gå

I dette foredrag tager jeg udgangspunkt i den nordiske model, stillet op overfor de lande der har valgt at legalisere prostitution og rufferi. Her tager jeg afsæt i de nyeste rapporter på området og uddyber hvilken betydning den nordiske model har haft i de lande, hvor den er indført og hvilke konsekvenser det har haft i de lande, som har legaliseret rufferi heriblandt Tyskland og Holland, blandt andet antallet af drab på prostituerede. Derudover vil jeg drøfte en række etiske dilemmaer i forhold til køn og ligestilling samt trække paralleller til det stigende antal af unge der bevæger sig i gråzonen mellem sugardating og prostitution.


Priser starter fra 7.500 kr. + moms og transportudgifter herunder kørsel og eventuelt broafgift.

Har du/I andre ønsker til emner, så kontakt mig via formularen i venstre side for at høre mere.