Viagra og Cialis

Viagra og Cialis

Det er ikke usædvanligt, at nogle mænd i perioder af kortere og længere varighed oplever rejsningsproblemer. Det er vigtigt at finde ud af, om problemet er fysisk eller psykisk, da det har stor betydning for virkningen af enten Viagra eller Cialis.


Disse piller virker primært ved fysiske problemer, hvorimod de psykiske problemer kræver at man bearbejder dem, og finder frem til baggrunden for de blokeringer der måtte være. de fleste mænd har en stor del af deres identitet i at være en god elsker, i at være potent, i “at kunne præstere”. Dvs. at kunne, når de vil. Det er snævert forbundet med selvtillid, status og plads i hierarkiet, så de fleste mænd oplever det, ikke at kunne få rejsning når de vil, som et stort skamfuldt nederlag.Mellem 5 og 10 procent af alle mænd over 18 år lider ifølge en svensk undersøgelse af vedvarende impotens. Det vil overført til Danmark svare til omkring 200.000 mænd.

Info om Cialis og Viagra:

Viagra:

Viagra virker mod impotens. Det virker ved at øge blodtilstrømningen i penis ved seksuel stimulation, så naturlig rejsning eventuelt opnås. Virkningen indtræder efter cirka en halv time. En enkeltdosis kan give erektion ved seksuel stimulation op til fem timer efter indtagelse.Viagra findes som tabletter á 25, 50 og 100 mg.
Normalt tages 50 mg cirka en time før ønsket virkning. Eventuelt kan dosis sænkes til 25 mg eller øges til 100 mg. Anbefalet maksimaldosis er 100 mg en gang dagligt. Hos ældre prøves først med 25 mg, og eventuelt øges dosis senere til 50 eller 100 mg. Virkningen forsinkes ved indtagelse sammen med mad. Dosis nedsættes hos personer med dårlige nyrer eller lever.

Lægemidlet må ikke anvendes af personer med alvorlige hjerte-karlidelser, lavt blodtryk, stærkt nedsat leverfunktion eller arveligt betingede sygdomme i øjets nethinde.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og betjening af maskiner.

Cialis:

Lægemidlet anvendes mod impotens. Midlet virker ved at øge blodtilstrømningen i penis ved seksuel stimulation, så naturlig rejsning eventuelt opnås. Virkningen indtræder efter cirka en halv time. En enkeltdosis kan give erektion ved seksuel stimulation op til 36 timer efter indtagelsen. Cialis findes som tabletter á 10 eller 20 mg.
Normalt tages 10 mg en halv til tolv timer før ønsket virkning. Eventuelt kan dosis øges til 20 mg. Anbefalet maksimaldosis er 20 mg en gang dagligt. Virkningen påvirkes ikke ved indtagelse sammen med mad. Dosis bør indtil videre ikke overstige 10 mg hos personer med dårlige nyrer eller lever.
Lægemidlet må ikke anvendes af personer med alvorlige hjerte-karlidelser, lavt blodtryk, stærkt nedsat leverfunktion eller arveligt betingede sygdomme i øjets nethinde.

Begge hjælpemidler kan forårsage:

Der er ikke den store forskel på effekten af de to præparater, men det udelukker ikke, at den enkelte mand synes at have bedre virkning af den ene frem for den anden. Cialis har en længere virkningstid (24 timer) end Viagra (4 – 5 timer).

Bivirkningerne er ens – hovedpine, ansigtsrødmen, maveubehag, svimmelhed og tilstoppet næse. Cialis kan medføre muskelsmerter og rygsmerter. Viagra kan medføre ændret farvesyn. Ingen af præparaterne må bruges, hvis man er i behandling med nitrater (ex. nitroglycerin) for hjertet. Begge kan give blodtryksfald, hvis de indtages sammen med alfablokkere, som er medicin mod vandladningsbesvær, som følge af forstørret prostata.

Leave a reply