Kønsopdelt seksualundervisning

 

Henvender sig til: 7-9 klassetrin

Varighed: Minimum 2 lektioner

Pris: Kontakt mig for pris

Kønsopdelt seksualundervisning

Alt det der med grænser. – For piger.

– En undervisningsdag for piger mellem 12-15 år i ungdomskultur, selvværd og grænser.

– Et vigtigt led i skolens seksualundervisning for at forebygge overgreb, billeddeling og hævnporno.

Formålet med undervisningen er at ruste unge piger til at sige fra og sætte grænser, passe på dem selv i en pornotid og samtidig få viden om, hvordan de kan passe på hinanden og sige fra overfor den krænkerkultur der vinder større og større indpas.

Målet er desuden at give pigerne mere konkret viden om ungdomskultur, kropsidealer, SoMe, digital mobning, kærlighed, seksualitet m.m. i et forum, hvor piger kan italesætte problematikker, tanker og oplevelser, som de ikke nødvendigvis ønsker at deres klassekammerater af modsat køn skal overhøre.

 

Alt det der med grænser. – For drenge.

– En undervisningsdag for drenge mellem 12-15 år i ungdomskultur, selvværd og grænser.

 – Et vigtigt led i skolens seksualundervisning for at forebygge overgreb, billeddeling og hævnporno,

Formået med undervisningen er at give drengene faktuel viden om porno, hævnporno, billeddeling, hævnporno samt digital mobning og om konsekvenserne af dette i et forum, hvor de har taletid og i fællesskab kan drøfte, hvordan de oplever at blive påvirket af de gældende normer i samfundet, herunder de normer der gør sig gældende i ungdomskulturen og i den omgivende kultur.

Målet er desuden at sætte fokus på de unges grænser, så de undgår at blive medløbere men bliver rustet til at sige fra, når andre går over grænsen. Derudover er målet at styrke de unges viden om respekt og grænser, i et forum, hvor drengene trygt kan dele deres tanker og overvejelser.

_________________

Dagen kan rundes af ved at samle både drenge og piger og lave en opsummering og en drøftelse af de mest relevante temaer fra henholdsvis drengenes og pigernes undervisning, så der skabes en åbenhed og en større tolerance blandt de unge og de unges grænser således at man bestræber sig på at forebygge overgreb og krænkerkultur blandt de unge.