Hvordan virker terapi ?

Hvordan virker terapi….

Der kan være mange forskellige årsager til at mennesker vælger at gå i terapi, ligesom der kan være stor forskel på virkningen, idet virkningen er betinget af den enkeltes baggrund for at vælge terapi samt tilgang til og ønske med terapien.

Mange vælger dog at gå i terapi, fordi de enten oplever at være fanget i mønstre eller reaktioner, der forringer deres liv og deres livskvalitet, eller fordi de oplever store forandringer i deres liv, som de oplever det svært at tackle på egen hånd. Andre igen vælger at gå i terapi, fordi de ønsker støtte eller sparring til personlig udvikling.

Terapi kan foregå på forskellige måder. Nogle vælger individuel terapi, hvor den enkelte sammen med sin terapeut går på opdagelse i de problemstillinger, der bringes frem i terapien. Andre går i terapi med deres partner, fordi de ønsker hjælp til at opnå større forståelse og samhørighed i deres parforhold. Andre vælger familieterapi med ønsket om større forståelse og fortrolighed og bedre samarbejde på tværs af familiemedlemmer, for eksempel mellem børn og forældre, mellem søskende eller mellem par og parrets forældre. Andre foretrækker et gruppeterapeutisk forløb, hvor der er mulighed for at spejle sig i og blive inspireret af andre gruppedeltagere og kunne få sparring i forhold til egne udfordringer og dilemmaer.

Målet med terapi er at hjælpe hver enkelt klient til at opnå større harmoni og mere frihed i sit liv og samtidig støtte klienten i at være mindre bundet af de irrationelle behov eller symptomer, der igen og igen kan spænde ben for den personlige trivsel, for et harmonisk parforhold eller for et positivt socialt liv. Det kan ske ved at klienten lærer nye færdigheder eller aflærer gamle problematiske mønstre og ved at få større indsigt i de mekanismer, der ligger bag de forskellige symptomer.

Relationen mellem klient og terapeut er desuden afgørende i forhold til klientens udbytte af terapien. Den og ikke mindst kemien mellem dem er nemlig en væsentlig forudsætning for, at terapien virker. Klienterne selv peger på, at en terapeuts empati, indlevelse og forståelse har en helt særlig betydning, hvorimod en speciel teknik eller metode ikke anses som værende den mest væsentlige faktor. En god alliance er derfor vigtig, hvorfor denne vil spille en vigtig rolle.