Terapi

 

PRISER:

Enkelt terapi (ca. 75 minutter): 900,00 kr.

Parterapi (ca. 90 minutter):    1.200,00 kr.

TERAPI

Terapi er en professionel samtale mellem en terapeut og en klient, hvor der gennem terapi fokuseres på at øge klientens selvbevidsthed og mentale, følelsesmæssige og relationelle velvære.

Formålet er at gøre klienten mere bevidst om sig selv, sine forskellige måder at reagere på og desuden indgår i relationer med andre på, så denne kan handle mere hensigtsmæssigt i sit liv og særligt i pressede situationer. Man kan også tale om, at klienten gennem terapi får styrket sine mestringsstrategier og derved oplever større følelsesmæssig harmoni og dermed større tilfredshed og ansvarsfølelse, når svære følelser eller automatiske negative tanker ikke længere får lov at tage over, når usikkerhed, frygt eller andre negative følelser kan være på spil.

Hos mig foregår terapien i et respektfuldt møde, hvor du er i centrum og hvor du bestemmer, hvad der er vigtigt at tage udgangspunkt i. Udgangspunkter kan nemlig ændre sig, og derfor er det ikke altid muligt at lave et skræddersyet forløb indenfor en tidsafgrænset periode.

Ofte kan der i terapien dukke andre relevante temaer op, man som klient vægter højere end det, der umiddelbart var temaet eller overskriften da man startede i terapien. Derfor kan det være nødvendigt at starte et terapeutisk forløb op med det for øje, at terapien i sig selv er med til at forme målet og overskrifterne og at man derfor må lægge kontrol og forventninger til side og se terapien som en rejse uden en nærmere bestemt destination men med den overbevisning, at det kun kan blive bedre, og at overraskelsen ligger i at opdage, hvor man lander, når terapien lakker mod enden.

For mange mennesker kræver det overvindelse at tage kontakt til en terapeut. En af de barrierer der kan være, er frygten for, om terapi overhovedet virker. Men al erfaring siger, at det gør det, fordi:

 

Det er nødvendigt: Forskning viser, at mellem 30-50% af voksne oplever dybe følelsesmæssig udfordringer på et eller andet tidspunkt i deres liv, og sund fornuft fortæller os, at selv disse tal kan være lidt lave. Vi ved, at mindst en ud af fire voksne vil rammes af en psykisk sygdom i deres levetid. Alle har brug for en person til at snakke med, og mange nyder godt af den kloge, omsorgsfulde støtte fra en uddannet professionel.

Det er effektivt: Folk har generelt færre negative følelsesmæssige symptomer og rapporterer at opleve en højere samlet livskvalitet efter at have modtaget terapi.

Det er vedvarende: Folk, der modtager terapi, fortsætter med at bedres og blomstre efter behandlingen slutter. Sammen med reducerende symptomer hjælper terapi dig også til at forstå de underliggende problemer og træffe beslutninger i dit liv, der kan give helbredelse, vækst og positiv forandring.

Det er naturligt: ​​ Vi lever i en medicinsk tidsalder, hvor det forekommer lettere (og bestemt hurtigere) at poppe en pille og fortsætte med det. Forskning i USA, tyder på, at 1 ud af 5 i øjeblikket bruger psykiatriske medicin. Mange af disse lægemidler forårsager ubehagelige bivirkninger, og langvarig brug kan medføre negative konsekvenser. Gennem terapi kan du gøre noget godt for din krop, samtidig med at du undgår de fysiske bivirkninger.