Om Tanja


Jeg er
uddannet socialpædagog, terapeut og sexolog med en masterclass i psykologi og en grunduddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære. Jeg har studeret videnskabsteori og psykologisk metodologi på RUC.

Jeg har været selvstændig terapeut, underviser og foredragsholder siden 2006 og arbejder i en vekselvirkning mellem narrativ terapi, kognitiv terapi og imagoterapi. Derudover bruger jeg i det terapeutiske arbejde elementer fra coaching, hypnoterapi, Enneagrammet og The Work.

I 2010 udgav jeg bogen ”A-Z Kærlighed & Seksualitet” ved forlaget Sohn og i 2015 skrev jeg kapitlet ´Internalising the violence´ i bogen ”Prostitution Narratives, stories of survival in the sextrade” skrevet af Caroline Norma og Melinda Tankard Reist, udgivet ved Spinifex i Australien, 2015.

Derudover har jeg siden 2006 afholdt samtalegrupper for mænd og kvinder, workshops for par, undervist på folkeskoler og ungdomsuddannelser i grænser, selvværd og ungdomskultur, Kærlighed, sex og porno samt sugardating. Derudover har jeg undervist fagpersoner på opholdssteder og døgninstitutioner i forebyggelse af seksuel risikoadfærd blandt anbragte børn og unge.

I 2014 stiftede jeg Netværksgruppen for kvinder med erfaring fra og som er ude af prostitution, hvor jeg er talsperson for gruppens medlemmer. Du kan læse mere om Netværksgruppen HER.

Jeg holder løbende oplæg på sygeplejeskolen i København og på den internationale undervisnings-institution DIS i Kbh. og er desuden ekstern underviser på forskellige terapeutiske uddannelser.

Derudover har jeg løbende talt ved kongresser, konferencer og politiske høringer i hele verden, om vold og overgreb, seksuel risikoadfærd blandt udsatte unge, om gråzoneprostitution, prostitution og vold samt skadevirkninger af prostitution.

For mere baggrundsviden, se eventuelt mit oplæg fra 8. marts 2014.