Metoder

Der findes mange forskellige metoder indenfor terapi. Både personligt og professionelt har jeg rigtig mange gode erfaringer med følgende terapiformer og anvender dem som oftest i en vekselvirkning, når det giver bedst mening og altid med klientens accept.

Narrativ terapi: I narrativ terapi arbejdes der med de fortællinger, klienten har om sig selv. Der lægges vægt på, at ‘problemet er problemet’ og at det ikke er klienten, der er problemet. Ved at lave den form for eksternalisering kan det være lettere for klienten at arbejde med selve problemet. Derudover er det en hovedantagelse i den narrative retning, at identitet ikke er et individuelt projekt, men er et socialt fænomen, og at det derfor er gennem respons fra andre, at ens identitet bliver skabt. Derfor kan der med fordel inddrages andre personer i terapien.

Kognitiv terapi: I kognitiv terapi fokuseres der på, hvordan verden opleves og fortolkes. Formålet er at ændre de uhensigtsmæssige tanker og følelser, der hæmmer klienten. I kognitiv terapi arbejder man sig, med udgangspunkt i en bestemt hændelse, igennem fire grene, der både påvirker og forstærker hinanden; tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd. Derudover arbejdes der med automatiske negative tanker, ligesom der arbejdes konkret og ofte skematisk med eksponering og omstrukturering af de af dem, der er årsag til adfærds- og følelsesmæssige problemer.

Imagoterapi: Imago betyder billede og refererer til de billeder, vi har med fra vores barndom, som præger os gennem livet, f.eks. de tidlige erfaringer, følelser, forestillinger og normer vi har kopieret fra vores nære omsorgspersoner gennem opvæksten. Imagoterapi trækker på narrative, kognitive og psykodynamiske tilgange. I Imagoterapier dialog det bærende element og i forlængelse af dialogen følger spejling, anerkendelse og indlevelse og dermed en indbyrdes forståelse og dermed accept af forskelligheder og ligheder.

Coaching: Coaching er en samtaleform, hvor coachen hjælper en person med at sætte og nå sine mål, skabe mere klarhed over en eller flere konkrete problemstillinger og hjælper vedkommende med at skabe de ønskede forandringer. Coachen benytter sig af en særlig spørgeteknik med det formål, at skabe større bevidsthed og større personlig indsigt hos personen og med det formål, at udfolde dennes potentiale og skabe varig forandring. Coaching anses som en effektiv metode til at indfri de målsætninger, det kan være svært at nå på egen hånd.

Hypnoterapi: hypnoterapi er en terapeutisk behandlingsform, hvor hypnose udgør en central del af selve behandlingen. Her anvendes der teknikker og øvelser, der bringer klienten i en dyb form for afslapning og en forandret bevidsthedstilstand, også kaldet trance, hvor terapeuten kan hjælpe klienten med at bearbejde fysiske eller følelsesmæssige reaktioner på bestemte hændelser, som er fortrængt i klientens hukommelse. Ved at bevidstgøre og bearbejde disse hændelser gennem hypnoterapi, kan klienten ændre sin opfattelse af dem i bevidstheden og dermed forandre sine reaktioner i den bevidste tilstand.