De Usynlige Piger

 

Praktisk: Der er plads til 6 deltagere per forløb

Sted: Trekronergade 66, 2500 Valby

Pris: 3.200 kr. per deltager. Der kan betales i to rater: forudbetalt 1.600 kr. pr. måned *

Tilmelding: Kontakt mig for næste ledige gruppeforløb på kontakt@tanjarahm.dk

* Ved tilmelding betales første rate på 1.600 kr. Ved afmelding senere end 14 dage før gruppens opstart refunderes første rate ikke , men forløbet er ikke økonomisk bindende, hvorfor man ikke hæfter for den sidste rate, hvis man efter en måned bliver forhindret i at fortsætte i gruppen.

De Usynlige Piger

– Samtalegruppe for piger mellem 14 og 16 år (8.-10. årgang), henvender sig hovedsageligt til piger fra nærmiljøet. 

Målgruppe: Gruppen henvender sig til normaltbegavede og forholdsvist normalt fungerende piger der af forskellige årsager kan have svært ved at finde en tryg plads i de eksisterende fællesskaber i hverdagen, og som derfor mangler et trygt forum at dele deres tanker og få rådgivning og støtte til hverdagens udfordringer. Gruppen henvender sig også til piger, der ønsker at møde andre piger i samme situation, både for at kunne etablere nye venskaber og for at kunne spejle sig i andre unge og erfare, at man ikke er alene med svære følelser, ensomhed eller følelsen af ikke altid at passe ind. Årsagerne til at deltage, kan være mange*.

Det kan f.eks. være, at du:

  • har oplevet at få overskredet dine grænser eller at blive presset til noget, du ikke ville.
  • har svært ved at finde din plads i den eksisterende ungdomskultur.
  • har fået delt et billede, som du havde sendt i fortrolighed.
  • er flyttet og finder det svært at etablere nye venskaber.
  • har et problematisk forhold til en eller begge forældre.
  • mangler veninder at dele tanker og begivenheder med.
  • oplever at blive ignoreret, mobbet eller chikaneret.
  • bare mangler et trygt forum, hvor du kan tale om det, du ikke lige taler om i hverdagen.

 * Gruppen er ikke for piger med særlige behov, som er i misbrug, har en spiseforstyrrelse eller er selvskadende. I disse tilfælde er gruppen ikke tilstrækkelig.

 

Formål: Formålet er at give unge piger, der ikke umiddelbart ses som værende i en risikozone, et safespace, hvor de kan få støtte, rådgivning og vejledning i spørgsmål der fylder i de unges liv og hverdag. Formålet er også at give dem mulighed for at tale om ungdomskultur, kropsidealer, SoMe, digital mobning, kærlighed, seksualitet m.m. i et forum, hvor alle bliver hørt, og hvor alle er omfattet af en generel tavshedspligt. Formålet er desuden at sætte fokus på de unges grænser, så de bliver bedre til at mærke efter og sige fra og samtidig får styrket deres selvværd.

Arrangør: Gruppen varetages af terapeut Tanja Rahm. Tanja er uddannet pædagog og har en Masterclass i psykologi. Hun har undervist på både folkeskoler, videregående uddannelser og opholdssteder i seksualundervisning, forebyggelse af seksuel risikoadfærd og i senfølger af seksuelle overgreb. Hun har desuden arbejdet som kontaktperson for udsatte unge, og været brevkasseredaktør på en digital brevkasse for unge mellem 13-18 år. Udover Tanja, så vil der også være en ungdomsmentor til stede under hele forløbet.