Gruppeforløb

GRUPPEFORLØB

 

Gruppeterapi, gruppeforløb og samtalegrupper bliver mere og mere udbredt indenfor det terapeutiske felt. Også psykiatrien anvender med stor fordel gruppeforløb til psykiatriske patienter med henblik på at styrke patienternes udvikling og behandlingsproces.

Gruppeforløb fungerer som en art psykoterapi der involverer flere gruppedeltagere der arbejder sammen i et dynamisk rum med henblik på at styrke deltagernes oplevelse af, at det de oplever og gennemgår, er universelt og ikke noget de er alene om. På den måde kan gruppedeltagerne hjælpe hinanden og skabe håb for dem der er nye i processen samtidig med at de kan spejle sig i hinandens følelser og reaktionsmønstre.

I gruppen kan deltagerne undersøge deres egne reaktionsmønstre med udgangspunkt i både nutid og fortid. På den måde kan de arbejde med adfærd der spænder ben for dem i hverdagen, i arbejdslivet og i de nære relationer og i takt med det vil gruppedeltagerne som regel opleve et øget selvværd og en øget selvtillid.

I gruppen får deltagerne mulighed for at interagere med andre gruppedeltagere og undervejs vil deltagerne både give og modtage feedback så hver enkelt deltager kan blive klogere både på sig selv og på andre mennesker. I alle gruppeforløb er der tavshedspligt. Grupperummet er trygt at dele tanker og følelser i og på den måde kan et gruppeforløb oplevet som bidragende til det at have et tilhørsforhold og at føle sig accepteret. Når man begynder at åbne sig i et gruppeforum og mødes med forståelse, nysgerrig og accept, så kan det være med til at lindre smerte, skyld og stress.

 

Indvinding af håb: Gruppen indeholder medlemmer på forskellige stadier af behandlingsprocessen. At se folk der klare eller genoprette giver håb til dem i starten af ​​processen.

Universitet: At være en del af en gruppe mennesker, der har de samme oplevelser, hjælper folk med at se, at det de går igennem er universelt og at de ikke er alene.

Importering af oplysninger: Gruppemedlemmer kan hjælpe hinanden ved at dele oplysninger.

Altruisme: Gruppemedlemmer kan dele deres styrker og hjælpe andre i gruppen, hvilket kan øge selvværd og selvtillid.

Korrigerende rekapitulation af den primære familiegruppe: Terapergruppen er ligesom en familie på nogle måder. Indenfor gruppen kan hvert medlem undersøge, hvordan barndomsoplevelser har bidraget til personlighed og adfærd. De kan også lære at undgå adfærd, der er ødelæggende eller uhensigtsmæssigt i det virkelige liv.

Udvikling af socialiseringsteknikker: Gruppegrænsen er et godt sted at øve nye adfærd. Indstillingen er sikker og støttende, så gruppemedlemmer kan eksperimentere uden frygt for fejl.

Imitativ adfærd: Enkeltpersoner kan modellere adfærd fra andre medlemmer af gruppen eller observere og efterligne terapeutens adfærd.

Interpersonel læring: Ved at interagere med andre mennesker og modtage feedback fra gruppen og terapeuten kan medlemmer af gruppen få en større forståelse for sig selv.

Gruppens sammenhængskraft: Fordi gruppen er forenet i et fælles mål, får medlemmerne en følelse af tilhørsforhold og accept.

Katarsis: At dele følelser og oplevelser med en gruppe mennesker kan hjælpe med at lindre smerte, skyld eller stress.

Eksistentielle faktorer: Gruppearterapi hjælper medlem med at indse, at de er ansvarlige for deres eget liv, handlinger og valg, mens de arbejder inden for en gruppe, tilbyder support og vejledning.