Grupper/workshops

GRUPPER OG WORKSHOPS

 

Gruppeterapi bliver mere og mere udbredt indenfor det terapeutiske område. Også psykiatrien anvender med stor fordel gruppeforløb til patienter med henblik på at styrke patienternes mentaliseringsevne og behandlingsproces.

Gruppeforløb involverer flere gruppedeltagere der arbejder sammen i et dynamisk rum med henblik på at styrke deres oplevelse af at det, de oplever, er universelt. På den måde kan de støtte hinanden og spejle sig i hinandens følelser og reaktionsmønstre. Ligeledes kan de arbejde med adfærd der spænder ben for dem i hverdagen og dermed opleve øget selvværd og selvtillid.

I alle gruppeforløb er der naturligvis tavshedspligt.

Hvor samtalegrupperne er kontinuerlige og består af en procesorienteret tilgang for gruppens deltagere, så består de udbudte workshops af konkret undervisning af en dags varighed.