Gruppeterapi

Gruppeterapi, gruppeforløb og samtalegrupper bliver mere og mere udbredt indenfor det terapeutiske felt. Også psykiatrien anvender med stor fordel gruppeforløb til psykiatriske patienter med henblik på at styrke patienternes udvikling og behandlingsproces.

Gruppeforløb fungerer som en art psykoterapi der involverer flere gruppedeltagere der arbejder sammen i et dynamisk rum med henblik på at styrke deltagernes oplevelse af, at det de oplever og gennemgår, er universelt og ikke noget de er alene om. På den måde kan gruppedeltagerne hjælpe hinanden og skabe håb for dem der er nye i processen samtidig med at de kan spejle sig i hinandens følelser og reaktionsmønstre.

I gruppen kan deltagerne undersøge deres egne reaktionsmønstre med udgangspunkt i både nutid og fortid. På den måde kan de arbejde med adfærd der spænder ben for dem i hverdagen, i arbejdslivet og i de nære relationer og i takt med det vil gruppedeltagerne som regel opleve et øget selvværd og en øget selvtillid.

I gruppen får deltagerne mulighed for at interagere med andre gruppedeltagere og undervejs vil deltagerne både give og modtage feedback så hver enkelt deltager kan blive klogere både på sig selv og på andre mennesker. I alle gruppeforløb er der tavshedspligt. Grupperummet er trygt at dele tanker og følelser i og på den måde kan et gruppeforløb oplevet som bidragende til det at have et tilhørsforhold og at føle sig accepteret. Når man begynder at åbne sig i et gruppeforum og mødes med forståelse, nysgerrig og accept, så kan det være med til at lindre smerte, skyld og stress.