Forløb

Terapi er en professionel samtale mellem en terapeut og en klient, hvor der gennem terapi fokuseres på at øge klientens selvbevidsthed og følelsesmæssige og relationelle velvære. Formålet er at gøre klienten mere bevidst om sig selv, sine måder at reagere på og indgår i relationer med andre på, så personen kan handle mere hensigtsmæssigt i sit liv. Man kan sige, at klienten gennem terapi får styrket sine mestringsstrategier og derved oplever større følelsesmæssig harmoni og større tilfredshed og ansvarsfølelse, når svære følelser eller automatiske negative tanker ikke længere tager over, når svære følelser er på spil.

Der kan være mange grunde til, at man vælger at gå i terapi, ligesom der kan være forskel på virkningen, da den er betinget af den enkeltes baggrund for at vælge terapi, tilgang til og ønske med terapi. Mange vælger terapi, fordi de oplever at være fanget i mønstre, der forringer deres liv og livskvalitet, eller fordi de oplever forandringer, det kan være svært at håndtere alene. Andre ønsker sparring til personlig udvikling.

Terapi kan foregå på forskellige måder. Nogen vælger individuel terapi, hvor den enkelte sammen med sin terapeut går på opdagelse i de problemstillinger, der bringes frem i terapien. Andre går i terapi med deres partner, fordi de ønsker hjælp til at opnå større forståelse og samhørighed i deres parforhold. Andre vælger familieterapi med ønsket om større forståelse og fortrolighed og bedre samarbejde på tværs af familiemedlemmer. Andre foretrækker et gruppeterapeutisk forløb, hvor der er mulighed for at spejle sig i og blive inspireret af andre gruppedeltagere og kunne få sparring i forhold til egne udfordringer og dilemmaer.

Målet med terapi er at hjælpe hver enkelt til at opnå større harmoni og mere frihed i sit liv og samtidig støtte klienten i at være mindre bundet af de irrationelle behov eller symptomer, der kan spænde ben for den personlige trivsel, for et harmonisk parforhold eller for et positivt socialt liv. Det kan ske ved at klienten lærer nye færdigheder eller aflærer gamle problematiske mønstre og ved at få større indsigt i de mekanismer, der ligger bag de forskellige symptomer.

Kan du se dig selv i en eller flere af følgende sætninger?

– Er du opvokset i en dysfunktionel familie?
– Har du oplevet krænkende eller grænseoverskridende adfærd fra andre?
– Har du oplevet vold eller seksuelle overgreb som barn/ung?
– Har du haft mange skiftende sexpartnere og/eller kærester?
– Har du været i destruktive parforhold med f.eks. psykisk, fysisk eller seksuel vold?
– Er du præget af selvværdsproblemer og/eller tristhed?
– Har du svært ved at knytte dig til nogen eller at have tillid til andre?
– Har du erfaring med prostitution og/eller sugardating?
– Har du svært ved at finde din plads i tilværelsen og ønsker at finde retning i og mening med livet?

Så kan det måske være en god idé, om du overvejer at få hjælp af en terapeut.

Er du interesseret i at starte i et forløb, så kan du kontakte mig via kontaktformularen i venstre side.

Priser:

Individuel terapi 1 time 900 kr. (Ved forudbetaling af 5 sessioner er prisen 4.000 kr. Du sparer 500 kr.)

Parterapi 1 1/2 time 1.200 kr. (Ved forudbetaling af 5 sessioner er prisen 5.500 kr. I sparer 500 kr.)