Foredrag

 

Jeg kan bookes til foredrag, oplæg og undervisning.

Honorar, oplæg halvanden time + 30 min. til spørgsmål: 5.500 kr. + moms

Har du/I andre ønsker til emner, så kontakt mig for at høre mere..

 

Foredrag……

Jeg kan bookes til foredrag, oplæg og undervisning. Emnerne er alsidige og kan tilrettelægges ud fra dit/jeres behov. Nedenfor kan du finde en række eksempler på de oplæg der eventuelt kan komme i spil – disse kan naturligvis kombineres på forskellige måder..

Min personlige historie

I dette foredrag fortæller jeg åbent om min opvækst og de dysfunktionelle forhold jeg voksede op under. Jeg fortæller om de seksuelle overgreb jeg blev udsat for, da jeg var mellem 11-17 år og jeg fortæller, hvordan det blev muligt for mig at gå ind i prostitution. Jeg fortæller om mine oplevelser og erfaringer fra prostitution og om vejen ud og tilbage til et værdigt liv.

Prostitution og vold

I dette foredrag uddyber jeg prostitutionens vold og gennemgår de 5 former for vold, herunder den fysiske, psykiske, seksuelle, materielle og økonomiske vold. Jeg fortæller om købernes adfærd og syn på prostituerede og hvilken betydning det har for den prostitueredes evne til association og udviklingen af angst og andre psykiske lidelser.

Skadevirkninger af prostitution

I dette foredrag fortæller jeg om de senfølger og skadevirkninger prostitution har. Jeg taler ud fra et generelt perspektiv med udgangspunkt i de erfaringer jeg har fra Netværksgruppen og andre kvinder med prostitutionserfaring, som jeg har været i dialog med. Her gælder det både de psykiske, sociale og økonomiske faktorer der førte til prostitution samt de følger der kommer, når man har forladt prostitution.

Hvorfor er der ikke flere prostituerede der står frem?

I dette foredrag fortæller jeg om mine erfaringer med at stå frem som tidligere prostitueret. Jeg fortæller om de konsekvenser det har haft og jeg inddrager en række af beretninger fra andre kvinder, som af forskellige årsager ikke ønsker at stå frem af frygt for de konsekvenser det kan have. Det gælder både i forhold til privatlivet, arbejdslivet og i forhold til familielivet. Jeg fortæller om de trusler jeg har fået og hvordan den offentlige debat influerer på disse kvinders ønske om at stå frem og dele ud af deres erfaringer.

Den nordiske model og hvorfor det er den eneste rigtige vej at gå

I dette foredrag tager jeg udgangspunkt i den nordiske model, stillet op overfor de lande der har valgt at legalisere prostitution og rufferi. Her tager jeg udgangspunkt i de nyeste rapporter på området og uddyber hvilken betydning den nordiske model har haft i de lande, hvor den er indført. Derudover vil jeg drøfte en række etiske dilemmaer i forhold til køn og ligestilling.

Hvad kendetegner en dysfunktionel familie – og hvilke konsekvenser har det for dem der vokser op i den?

I dette foredrag uddyber jeg de dysfunktionelle forhold der udspiller sig i en dysfunktionel familie. Det drejer sig både om samspillet eller mangel derpå, om de roller man bliver påført eller påtager sig og hvordan man som barn overlever i en dysfunktionel familie. Derudover uddyber jeg, hvilke konsekvenser det kan have at vokse op i familier med magtmisbrug, vold, udstødelse, seksuelle overgreb m.m.

Den anerkendende samtale – hvordan samtaler man med kvinder med prostitutionserfaring?

I dette foredrag tager jeg udgangspunkt i de problemstillinger der ofte gør sig gældende, også på lang sigt, for kvinder der har været i prostitution. Der er ofte tale om komplekse udfordringer, herunder problemer med nære relationer, familieliv, parforhold og venskaber – manglende tillid til andres intentioner, destruktiv adfærd, selvværdsproblemer og udfordringer i forhold til seksualitet og evnen til at sige fra og sætte grænser – eller omvendt, aggressiv adfærd, af frygt for angreb eller overgreb. Her er der fokus på den anerkendende samtale, empowerment og forståelse for de udfordringer, kvinder med prostitutionserfaring står overfor.