FOREBYGGELSE AF SEKSUEL RISIKOADFÆRD BLANDT UDSATTE UNGE

Pædagoger, lærere, socialrådgivere, psykologer m.fl. tilbydes en intensiv kursusdag med fokus på forebyggelse af seksuel risikoadfærd og gråzoneprostitution blandt udsatte unge.

Hvad er seksuel risikoadfærd og gråzoneprostitution?

Seksuel risikoadfærd og gråzoneprostitution vil i korte træk sige, at seksuelle aktiviteter og handlinger bruges som middel til at opnå goder som prestige, anerkendelse, optagelse i et socialt fællesskab, kærlighed, venskab eller som beskyttelse mod trusler, vold og chikane. Der kan også være tale om, at seksuelle aktiviteter byttes for enten mad, husly, cigaretter, alkohol eller stoffer.

Seksuel risikoadfærd kan være svær at spotte. Oftest finder den nemlig sted, når omsorgspersoner og professionelle er fraværende. Derfor er det væsentligt, at fagpersoner er klædt på til at spotte og forebygge risikoadfærd, så yderligere udsathed blandt unge i udsatte positioner, mindskes.

Baggrund for undervisningsforløbet

I 2015 udgav LivaRehabrapporten Unge til Salg. Den viste, at handel med sex er mere udbredt end hidtil antaget. I samme periode undersøgte TNS Gallup for Redenunges holdning til køb og salg af sex. Undersøgelsen viste, at 38 % er enige eller overvejende enige i, at det er ok at give penge for sex og at 43 % synes, det er ok at sælge sex. Ifølge en svensk undersøgelse Ungdomars sexualitet – attityder och erfarenheter,2004, har unge, der har solgt sex, dog det til fælles, at de oftere har været udsat for seksuelle overgreb, oftere begår kriminalitet og oftere ryger hash og tager stoffer, end unge der ikke har solgt sex. Samtidig viser undersøgelser, at fagpersoner mangler 1) konkret viden om gråzoneprostitution og 2) mangler konkrete værktøjer til forebyggelse af seksuel risikoadfærd.

Undervisningsforløbets faser:

Undervisningen varer én dag og består af 7 timers undervisning. Vi starter kl. 9.00 og i løbet af dagen gennemgår vi følgende:

–      forklarer fænomenet gråzoneprostitutionsamt begrebet seksuel risikoadfærd.

–      gennemgår dele af ungdomskulturen samt børn og unges viden og vaner.

–      forklarer risikoadfærd samt udfolder komplekse tegn og faresignaler.

–      gennemgår de juridiske rammer og retningslinjer i relation til gråzoneprostitution.

–      drøfter barrierer og handlemuligheder på tværs af personalegruppe, ledelse og organisation.

–      styrker personalets mulighed for at sikre en ensartet håndtering af seksuel risikoadfærd.

–      beskriver retningslinjer for seksuel sundhed som en del af en eventuel seksualpolitik.

Underviser: Underviser er socialpædagog, forfatter og foredragsholder Tanja Rahm. Tanja har en professionsbachelor i pædagogik og en Masterclass i psykologi. Hun har læst videnskabsteori og psykologisk metodologi ved RUC og taget kurser i narrativ terapi, imagoterapi og forebyggelse af seksuelle overgreb på anbragte unge, og så er hun uddannet inden for ledelse og har en mastercoachuddannelse.

Pris pr. deltager er 1.175,- kr. ekskl. moms (Minimum 10 deltagere). Ved mere end 10 deltagere er prisen 12.500 kr. ekskl. moms og transportudgifter.

For mere info benyt kontaktformularen til venstre.