DE USYNLIGE PIGER

Samtalegruppe for piger (15-17 år).

Gruppen henvender sig til normaltbegavede og normalt fungerende piger der af forskellige årsager kan have svært ved at finde en tryg plads i de eksisterende fællesskaber i hverdagen, og som derfor mangler et trygt forum at dele deres tanker og få rådgivning og støtte til hverdagens udfordringer. Gruppen henvender sig også til piger, der ønsker at møde andre piger i samme situation, både for at kunne etablere nye venskaber og for at kunne spejle sig i andre unge og erfare, at man ikke er alene med svære følelser, ensomhed eller følelsen af ikke altid at passe ind. Årsagerne til at deltage, kan være mange*. Det kan f.eks. være, at du:

  • har oplevet at få overskredet dine grænser eller at blive presset til noget, du ikke ville.
  • har svært ved at finde din plads i den eksisterende ungdomskultur.
  • har fået delt et billede, som du havde sendt i fortrolighed.
  • er flyttet og finder det svært at etablere nye venskaber.
  • har et problematisk forhold til en eller begge forældre.
  • mangler veninder at dele tanker og begivenheder med.
  • oplever at blive ignoreret, mobbet eller chikaneret.
  • bare mangler et trygt forum, hvor du kan tale om det, du ikke lige taler om i hverdagen.

Formål: Formålet er at give unge piger, der ikke umiddelbart ses som værende i en risikozone, et safespace, hvor de kan få støtte, rådgivning og vejledning i spørgsmål der fylder i de unges liv og hverdag. Formålet er også at give dem mulighed for at tale om ungdomskultur, kropsidealer, SoMe, digital mobning, kærlighed, seksualitet m.m. i et forum, hvor alle bliver hørt, og hvor alle er omfattet af en generel tavshedspligt. Formålet er desuden at sætte fokus på de unges grænser, så de bliver bedre til at mærke efter og sige fra og samtidig får styrket deres selvværd.

Arrangør: Gruppen varetages af terapeut Tanja Rahm. Tanja er uddannet socialpædagog og har en Masterclass i psykologi. Hun har undervist på folkeskoler, videregående uddannelser og opholdssteder i seksualundervisning, forebyggelse af seksuel risikoadfærd og i senfølger af seksuelle overgreb. Hun har desuden været kontaktperson for udsatte unge, og været brevkasseredaktør på en digital brevkasse for unge mellem 13-18 år. Udover Tanja, så vil der også være en ungdomsmentor til stede under hele forløbet.

Praktisk: Forløbet strækker sig over 8 gange og ligger hver tirsdag mellem 19.00-21.00. Der er plads til 6 deltagere. Kontakt Tanja for næste ledige gruppeforløb.

Sted: Gruppen finder sted i Valby.

Pris: Prisen er 3.200 kr. Der kan betales i to rater: forudbetalt 1.600 kr. pr. måned – via Mobilepay eller bankoverførsel.

Ved tilmelding betales første rate på 1.600 kr. Ved afmelding senere end 14 dage før gruppens opstart kan første rate ikke refunderes, men forløbet er ikke økonomisk bindende, hvorfor man ikke hæfter for den sidste rate, hvis man efter en måned bliver forhindret i at fortsætte i gruppen.

Tilmelding: For info om næste forløb brug kontaktformularen i venstre side.

* Gruppen er ikke for piger med særlige behov, som er i misbrug, har en spiseforstyrrelse eller er selvskadende. I disse tilfælde er gruppen ikke tilstrækkelig.