# 54 – Neoliberalismens fejrede prototype: ’Den prostituerede’

Når så mange mennesker tror på frasen om prostitution og ´det frie valg´ og hylder illusionen om kvindens seksuelle frigørelse gennem prostitution, så vidner det om, at neoliberalismens mørke kræfter har sneget sig ind i danskernes opfattelse af solidaritet som et forældet og omsonst begreb. Og noget tyder da også på, at flere og flere lader sig forføre af neoliberalismens skjulte magt- og herskerteknikker, som fastholder og videreudvikler de hegemoniske strukturer og idealer der gælder i det patriarkalske samfund.

Selv kvinder lader sig forføre af og støtter op om disse idealer og bekriger hinanden i Feminismens navn. Og det må vel siges at være neoliberalismens, patriarkatets og hegemoniens største sejr – at kvinderne, blandt andet af frygt for at blive kaldt snerpede, mandehadende, marginaliserende, fordømmende, skingre og frigide hattekoner, bekæmper hinanden, imens mændene læner sig storgrinene tilbage i deres velbetalte lederstillinger, før de sniger sig ind i den nærmeste baggård, og betaler en mindre privilegeret kvinde for at stadfæste deres seksuelle overlegenhed. At det forveksles med kvinders seksuelle frigørelse, er mig en gåde.

At kvinder i dag har mulighed for at give deres mening til kende i den brede offentlighed, skyldes de mange hårdtarbejdende feminister. Feminister, der gennem tiden har sikret kvinder ret til skilsmisse, uddannelse, adgang til arbejdsmarkedet, stemmeret, retten til fri abort, ligeløn, ligebehandling og ikke mindst, retten til et liv uden vold og seksuelle overgreb. Alt sammen er det indskrevet i den danske lovgivning, men desværre, så ændrer loven ikke på de kulturelle og alment gældende diskurser, som præger vores nutidige samfund. Og med neoliberalismens stadigt voksende udbredelse, synes flere og flere at lade sig overbevise om, at individet er en selvstændig enhed, løsrevet fra det omkringliggende samfund, med muligheder og valg der sikrer den enkeltes frihed. Det sociale fællesskab er ikke længere noget man indgår i, men i højere grad noget man tager ejerskab over, og EU-kommissionen har da vist også en gang skrevet at: ”solidaritet er en begrænsning af det enkelte individs frihed.”

Og med neoliberalismen følger en øget markedsgørelse af alle menneskelige relationer, hvor alt synes at blive gjort op i penge. Vi defineres som forbrugere af alskens sociale tilbud, og har i samme moment det fulde ansvar for selv at maksimere vores udfoldelse og levestandard gennem frasen om ’Det frie valg’. Og den neoliberale frihed er da også blevet kritiseret således: ”Den neoliberale frihed er individualistisk egoisme konstrueret via markedsmekanismernes disciplinering, via statsmagtens overvågning og kontrol, via reklamens magt. Det er frihed inden for ganske bestemte rammer, nemlig kapitalakkumulation.kilde 

Og netop reklamens magt spiller en væsentlig rolle. Medierne har de sidste mange år viderebragt patriarkatets begreber om ’sexarbejde’, ’seksuel frigørelse’ og ’sexkøber’ og ikke mindst givet taletid til mennesker der udover at tjene på andres prostitution, også selv befinder sig midt i hegemoniens og patriarkatets holdeplads. Mennesker, der ligger under for neoliberalismens skjulte dagsorden, men stædigt fastholder, at have taget maksimalt ansvar for egen selvudfoldelse, frihed og selvforsørgelse. Mennesker af den overbevisning, at alle er sig selv nærmest og samtidig er sin egen lykkes smed. Mennesker, som har meldt sig ud af det sociale fællesskab og det ansvar der hviler på ryggen af begrebet solidaritet.

Og forståelsen af begrebet solidaritet, må derfor således udfoldes. For det at være solidarisk betyder, at man er villig til at give afkald på sine egne kortsigtede fordele og privilegier, når de udspilles og udleves på andre menneskers bekostning og derfor med solidaritet, på lang sigt kan komme disse andre til gode. Det kan sidesættes med begrebet empati, og evnen til at kunne sætte sig i andre menneskers sted eller evnen til at kunne identificere sig med andre og mindre privilegerede mennesker, altså en række etiske og moralske hensyn, der rækker udover ens egne umiddelbare behov.

Og her må det naturligvis påpeges, at FN beskriver menneskehandel som det hurtigst voksende handelsområde under organiseret kriminalitet og skønner, at omkring 2,5 millioner mennesker er ofre for menneskehandel verden over. Derudover skønner Rigspolitiet, at antallet af handlede kvinder til Danmark har været stigende siden 2002 og er i stadig stigning. I den første halvdel af 2014 blev 29 mennesker da også identificeret som handlede til sexindustrien i Danmark.

Den ’seksuelle frigørelse’ er kommet på den neoliberale dagsorden. Seksuel frigørelse går med et neoliberalt afsæt ud på at markedsgøre og kapitalisere alt, hvad der synes at kunne sælges, herunder kvinders seksualitet. Og det er næsten lykkedes neoliberalisterne at manifestere denne dagsorden. Men da neoliberalismen og patriarkatet hænger uløseligt sammen, så spiller netop patriarkatet og de hegemoniske idealer ind. For faktum er, at hvis prostitution var seksuelt frigørende, bemyndigende eller styrkende for kvinder, så ville mænd være imod det!

 

Skulle du ikke være bekendt med det, så stiftede jeg, sammen med en række andre kvinder med prostitutionserfaring sidste år den Netværksgruppe, som nu rummer 14 medlemmer. For selv om neoliberalisterne ikke synes at have nogen interesse i at høre, hvad vi mener, så har vi nu ikke i sinde at tie, men fortsætte kampen om et forbud mod køb af seksuelle ydelser. Deler du vores holdning, så vil vi sætte pris på, om du vil give vores støtteside på Facebook et like.

 

 

 

Hvad synes du?

Skriv en kommentar

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: