# 45 – Tilbud til kvinder med prostitutionserfaring

Det er en stor glæde at kunne invitere dig til reception i Netværksgruppen for kvinder der har erfaring med og er ude af prostitution. Receptionen afholdes tirsdag d. 18. november 2014 kl. 17.00-19.00 i Kbh.

Hvem kan deltage i receptionen?
Receptionen er for alle, der er engageret i prostitutionsspørgsmålet, og som mener, at vi skal stå sammen om, og gøre hvad vi kan for at komme prostitution til livs, det vil bl.a. sige repræsentanter for organisationer og foreninger, der arbejder hen imod dette mål, og kvinder, der har erfaring fra prostitution, og som har lyst til at blive en del af et stærkt netværk af kvinder, der arbejder for netop dette mål.

Har du erfaring med prostitution og ønsker at deltage i receptionen, så kan du være anonym denne dag. Du behøver altså ikke at gøre opmærksom på at du har prostitutionserfaring, men kan, som de andre gæster, være kommet for at høre mere om, hvordan du kan bakke op om Netværksgruppen.

Ved receptionen vil du få information om netværkets formål og indhold og høre mere om, hvordan du kan støtte gruppen.

Kunne du tænke dig at deltage i receptionen?
Så send en mail til kontakt@netvaerksgruppen.dk, og fortæl om dine bevæggrunde for at deltage. Netværksgruppen ser prostitution som skadeligt for både individ og samfund. Derfor er det vigtigt, at du, for at kunne deltage, er afklaret omkring prostitution. Prostitutionsfortalere er ikke inviteret til receptionen eller til at deltage i det efterfølgende netværk.

Kunne du tænke dig at deltage i Netværksgruppen?
Netværksgruppen holder som minimum fire møder om året. Du er ikke forpligtet til at deltage hver gang, men hvis du engagerer dig i nogle af Netværksgruppens projekter, så er det nødvendigt at kunne regne med din deltagelse. Det er i øvrigt gratis at deltage i Netværksgruppen.

Det er et krav, at du som medlem er ude af prostitution. Ønsker du hjælp til at komme ud, så send en mail til kontakt@netvaerksgruppen.dk og vi kan henvise til tilbud som kan være behjælpelige.

Du kan være med i Netværksgruppen, hvis du:

– har prostitutionserfaring
– er kommet ud af prostitution
– har lyst til at diskutere dine erfaringer med ligesindede
– ser dig selv som en ressourceperson og ikke et offer
– mener, at prostitution er skadeligt
– vil arbejde for, at vi får mindre prostitution i Danmark
– vil arbejde for at stille køberne af seksuelle ydelser til ansvar for deres handlinger

Der er fuldstændig anonymitet i gruppen, og medlemmerne har tavshedspligt.

Du kan vælge at deltage i netværksmøderne uden at stå frem offentligt. Du kan også vælge at deltage i den offentlige debat sammen med andre fra netværket. Det er helt op til dig.

Arbejdssproget i Netværksgruppen er dansk.

I Netværksgruppen vil vi bl.a.:

– dele vores erfaringer
– høre oplæg fra hinanden og/eller fra andre fagpersoner
– nedsætte arbejdsgrupper til iværksættelse af forskellige projekter
– støtte hinanden i at debattere prostitution og/eller i at stå offentligt frem
– støtte hinanden i at udbrede viden om prostitutionens skadevirkninger

Netværksgruppen arbejder ud fra den grundholdning, at tidligere prostituerede er ressourcepersoner – ikke ofre. Netværksgruppen er et sted, hvor vi kan forene vores kræfter for bedre at blive hørt og taget alvorligt af samfundet. Netværksgruppen er også et sted, hvor du kan få støtte fra andre, der forstår, hvad det vil sige at have været i prostitutionsmiljøet. Her bliver du altså mødt uden fordømmelse, nedværdigelser eller fordomme.

Netværksgruppen arbejder på en lang række projekter der skal sætte prostitution på dagsordenen. Som medlem af Netværksgruppen får du mulighed for at bidrage med relevant viden til de forskellige projekter og kan samtidig sætte dit præg på dem før de søsættes. Du kan ligeledes få hjælp og støtte til at søsætte dine egne projekter.

Program for receptionen d. 18. november 2014 kl. 17.00-19.00

Kl. 17.00-17.30 Velkomst v/ Tanja Rahm ’Fra offer til ressourceperson’

–       Formålet med Netværksgruppen
–       Organiseringens betydning
–       Netværksgruppens kommende projekter

Kl. 17.30 – 17.50 Oplæg ved Hanne Helth, talsperson for 8. marts-initiativet: ’Den nordiske model og dens betydning for kvinder’.

Kl. 17.50 – 18.00 Pause.

Kl. 18.00 – 18.20 Oplæg ved Fernanda Milán, Guatemala, tidligere prostitueret og offer for kvindehandel: ’From prostitution to trafficking – from trafficking to an important voice in the public debate’. Dette oplæg vil foregå på engelsk.

Kl. 18.20-18.45 Mulighed for at stille spørgsmål til Tanja, Hanne og Fernanda

Kl. 18.45-19.00 Afrunding

Der vil blive serveret te/kaffe og frugt.

Kunne du tænke dig at deltage i netværket, men ikke i receptionen?
Er du interesseret i at deltage i Netværksgruppen, men ikke lige til receptionen, hvor andre end Netværksgruppens målgruppe deltager, så send mig en e-mail på kontakt@netvaerksgruppen.dk Så bliver du føjet til en anonym mailingliste og får information om, hvornår det første netværksmøde holdes, og hvor.

Netværksgruppen mødes fast i centrum af København. Adressen vil ikke blive offentliggjort, af hensyn til gruppens fremtidige deltagere og ønske om anonymitet. Adressen vil derfor blive sendt pr. mail efter din tilmelding.

Ønsker du at deltage i receptionen af Netværksgruppen den 18. november 2014 kl. 17.00-19.00? Så send en mail til kontakt@netvaerksgruppen.dk

På gensyn til receptionen den 18. november kl. 17.00-19.00.

Bedste hilsner

Tanja Rahm
Pædagog, forfatter, terapeut – og tidligere prostitueret.

Hvad synes du?

Skriv en kommentar

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: