Interview til norsk avis

Interview til norsk avis

Lørdag den 15. marts 2014 blev jeg interviewet til den norske avis Vårt Land. Artiklen blev bragt i papir-udgaven, og i en noget kortet form, i forhold til hvad jeg havde svaret på journalistens spørgsmål. Du kan læse mine fulde svar nedenfor.

 

1. Kan man vælge at sælge sex? Kan prostitution være frivillig?

Diskussionen om det frie valg vil ingen ende tage. Så med udgangspunkt i, hvad flertallet gerne vil høre, ja, så er prostitution vel et slags valg. Spørgsmålet er, om det valg baserer sig på en psykologisk frihed, og en velovervejet beslutning, eller om det valg bliver en mulighed, fordi en række omstændigheder i ens liv har peget i den retning. Jeg tror på det sidste. Jeg tror ikke på, at nogen kvinde med selvværdet i behold, vælger at lade sig prostituere. Selvom en del prostituerede forklarer det med, at de har et anderledes forhold til deres seksualitet, så handler prostitution på ingen måde om kvinders seksualitet. Det handler om mandens seksualitet og magt. Andre fortæller, at de gør det for pengenes skyld, hvorfor der igen er tale om nogle omstændigheder, der kan gøre det attraktivt, at lade sig prostituere, enten fordi man ikke kan betale sine regninger, eller fordi man gør sit liv op i materielle goder, fordi ens selvtillid vejer mere end selvværdet.

Min overbevisning er, at størstedelen af de kvinder, som siger de prostituerer sig af egen fri vilje, er vokset op under vilkår, hvor de tidligt lærte at tilsidesætte egne behov, blev objekt for andre, eller på forskellig vis skulle tilpasse eller indordne sig. Jeg tror ikke alle prostituerede nødvendigvis har været udsat for seksuelle overgreb, men overgreb kan jo bestå af mange ting. Det kan være utrygheden i at vokse op i familier med forskellige former for misbrug, det kan være at vokse op med en psykisk syg forælder, det kan være at vokse op i en familie hvor man blev underkuet, eller hvor ens følelser ikke blev anerkendt eller respekteret. Det kan være manglende behovsdækning, eller at barnet skulle dække forældrenes behov, eller skulle tilsidesætte sig selv, for at opleve accept. Der kan være mange andre psykologiske årsager til at man vælger at lade sig prostituere, men efter min overbevisning, og med det jeg så og oplevede i min tid som prostitueret, så var de fleste mere eller mindre skadet.

Samtidig spiller kulturen en enorm rolle. Kulturen udstiller kvinder og gør dem til brugsgenstande. Hvor ofte finder vi sider eller grupper på Facebook, som udstiller halvnøgne mænd? Hvor ofte finder vi Youtube-videoer, hvor mændene twerker?? Piger lærer tidligt, at de skal udstille sig selv, for at gøre sig interessante. For nogen strækker det sig så langt, at de til sidst har så lidt respekt for dem selv, at de sælger sig gennem prostitution og skjuler det under udtalelser om, at de er tilfredse sexarbejdere. For hvordan skulle de kunne sige andet? Det ville jo være et nederlag for dem at erkende, at de ligger under for psykologiske lænker og kulturelle kønsforskelle. Og samtidig ville den erkendelse tvinge dem til at vende blikket indad, og det kan være svært, når man endelig har fundet en livsvej, hvor man bilder sig ind, at man har magt og kontrol over situationen. I virkeligheden har man som prostitueret hverken magt eller kontrol over noget som helst.

 

2. Hvad menneskesyn har horekunderne, Hvordan ser du det?

Ligesom de prostituerede ligger under for en række kulturelle forventninger, og ikke mindst, et kulturelt pres, så gør mange mænd det også. De ser jo konstant i medier, reklamer, musikvideoer og i porno, at kvinder er objekter, de som subjekter kan bruge som de vil. Og horekunderne bruger det som en undskyldning. De læner sig op af, at det jo er kvindens eget valg, og fralægger sig derfor et stort ansvar i, at være det køn, som efterspørger de prostituerede. De udnytter samtidig en gruppe af befolkningen, til at søge seksuel tilfredsstillelse. En gruppe, som ofte på baggrund af lavt selvværd, fattigdom eller tvang, er havnet i prostitution. Og en stor del af horekunderne er tydeligvis ligeglade med, hvilke omstændigheder der har ført hende ud i prostitution. De forsvarer, at de jo køber en vare, som de ikke ville købe, hvis ikke den selv valgte at stille sig til rådighed. Men det er i min verden en dårlig undskyldning.

Det er almen viden, at prostitution er skadeligt. At det ødelægger mennesker og giver dem en lang række af negative følger, som angst, depression, PTSD og meget mere. Samtidig er horekunderne ofte seksuelt frustrerede. Det er jo derfor de vælger at gå til prostituerede. Fordi de ikke magter at skabe nære og gensidige relationer, eller at gøre en reel indsats i det parforhold de er i. Og så kanaliserer de deres følelsesmæssige frustrationer ud gennem deres seksualitet, og det gør den ofte aggressiv.

Det betyder, at de ikke kommer til den prostituerede, fordi de som sådan er interesseret i at vise omsorg eller respekt. De kommer som oftest heller ikke for at opleve tosomhed, nærvær eller gensidighed. De kommer for at få afløb for frustrationer eller for at genvinde en eller anden form for overlegenhed. Og det fører ofte til grænseoverskridende handlinger, vold og seksuelle overgreb. Og selvom mange, både prostituerede og horekunder nægter volden, så er vold jo mange ting. Og volden udspiller sig på mange forskellige måder, og ofte på måder, som den prostituerede negligerer, fordi hun ikke har lært at passe på sig selv, sige fra eller sætte grænser. Og lige præcis det, udnytter mange af horekunderne.

3. Mange mener trafficking ikke skal blandes ind i debatten om sexkøpsloven og prostitution. Hvad mener du?

Jeg mener ikke at man kan skille de ting ad. Hvis man accepterer og tolerer prostitution, så accepterer og tolerer man også menneskehandel. Prostitution er et lukrativt marked for alfonser og bagmænd, og hvis sexkøb er lovligt, så er det meget nemmere for dem at skjule deres slavehandleri.

Ved at gøre sexkøb lovligt, får man langt sværere ved at gennemskue det sorte marked, fordi flere vil udnytte landets nonchalante holdning. Man vil, ved at fjerne sexkøbsloven, åbne op for en langt større andel af kriminalitet, som kan holdes nede, ved at fastholde et sexkøbsforbud.

Den forholdsvis lille gruppe af prostituerede, som holder fast i, at have taget et frit valg, bør ikke imødekommes når man ved, at prostitution på verdensplan, udover handel med våben og stoffer, er en af de mest indbringende forretninger for kriminelle bagmænd. I virkeligheden synes jeg at den holdning de tilfredse sexarbejdere har, afspejler et trist menneskesyn. At de er så forblændet af deres egen levevej, at de ikke er i stand til at se ud over egen næsetip, og se på verdens store problemer, og på hvor store menneskelige omkostninger prostitution har, for andre end dem selv.

Men samtidig har jeg også lidt ondt af dem. Fordi jeg tænker at de i høj grad ligger under for samfundets og kulturens tingsliggørelse af kvinder. At de er så indoktrinerede, at de ligefrem bakker op omkring mænds magt, og fastholdelse af kvinder som seksuelle objekter. En afkriminalisering af sexkøberne vil jo ikke kun betyde, at det bliver nemmere at sælge og købe sex, det vil også få indflydelse på mænds generelle syn på kvinder, hvis man som land går ind og proklamerer, at prostitution og sexhandel er helt normalt og acceptabelt. Det vil skabe en endnu større kløft mellem kønnene, og en endnu større accept af, at mænd har ret til og krav på at få sex. – Og hvis ikke, så kan de bare betale sig fra det, hvad enten det er med en tilfreds sexarbejder, eller med en lettisk kvinde, som er blevet narret til at rejse væk fra hjemlandet, for at blive tvunget til at prostituere sig.

Leave a reply