# 32 – Tanker om alt og ingenting

 

Tør man springe ud som feminist?
Jeg er stadig i tænkeboks. Altså i forhold til, om jeg er feminist eller ej. I lang tid ville jeg ikke have det prædikat hængende på mig. Jeg anså det som en negativ betegnelse, sat i relation til mandehad, fri hash og hængepatter (og måske nok også lidt mere end det).

Hængepatter
Og hvad er der så galt med hængepatter? Jo, ser du.. Der var en gang, hvor jeg var under påvirkning af samfundets idealer, hvor et perfekt ydre var lig med anerkendelse og accept. Hvor det at passe ind, var lig med, at man var god nok, var værd at elske og bruge tid på. I dag ville jeg ønske at jeg havde hængebryster. Det har jeg så ikke, for mens selvværdet var lavt, fik jeg puttet silikone i mine.

Fri hash
Med fare for angreb, så mener jeg ikke hash skal legaliseres. Jeg har mødt flere, som har kæmpet med hashpsykoser, hvorfor jeg ikke kan forene mig med tanken om, at hash skal kunne købes lovligt. Jeg anerkender, at hash kan have en positiv effekt på smerter m.m., og har ikke viden nok til at udtale mig om, om det vil være en fordel at gøre det receptpligtigt. Men jeg ved, at socialt udsatte har hang til afhængigheder, og at hash er én af dem.

Mandehad
Meget var mindre kompliceret, før jeg opdagede samfundets skjulte sexisme, og stadig blev smigret når fremmede fløjtede efter mig på gaden. Med den nye indsigt, er det bare ikke sjovt mere. Så sent som i dag kom jeg kørende på Gl. Køge Landevej, solen skinnede, vinduet var nede, og to mænd kom rullende på deres rulleskøjter, så mig og råbte FISSE! Der sad jeg, påklædt med numsen i sædet. Ergo kunne de ikke se det de omtalte, hvorfor de må have set mig som en stor fisse. Kan det passe, at man bliver udsat for den slags? JA! Mandehad er måske så meget sagt, men vrede og frustration, ja i den grad!

Hvad former en feminist?
Jeg har længe været optaget af emner som prostitution, seksuelle overgreb og vold mod kvinder. Jeg har læst og læst for at blive klogere på mænd og mænds adfærd og har undersøgt, hvordan kvinder udsættes for overgreb, vold og sexisme i forskellig grad. Jeg har set retorikken, når emnerne debatteres på de sociale medier og har fulgt nyhederne tæt, når overgreb på børn, vold og drab på kvinder er løbet over skærmen. Og det gør mig dybt frustreret.

Partnervold og drab
Det gør mig frustreret, at der ifølge LOKK, i 2010 var 20 kvinder, der blev dræbt som følge af drab eller overfald, af en nuværende eller tidligere partner. Det svarer til 5 kvinder i kvartalet! Derudover udsættes ca. 29.000 kvinder for vold årligt. Og argumentet med, at også mænd udsættes for vold, er en smule trættende. Ikke fordi det ikke er alvorligt, at mænd udsættes for vold, for det er det, men fordi det i modsætning til 29.000 kvinder, kun drejer sig om ca. 8000 mænd, og fordi mænd der udsættes for vold, i mange tilfælde udsættes for vold af andre mænd, og knap så ofte af kvinder!

Voldtægt
Ifølge Amnesty bliver der hvert år anmeldt ca. 500 voldtægter. De oplyser, at undersøgelser tyder på, at kun et fåtal anmeldes, og at eksperter mener, at der faktisk begås mellem 2.000-10.000 voldtægter i DK hvert år! Jeg ved at magt/afmagt og manglende evne til at håndtere svære følelser, og at nogen bare er sadister og voldspsykopater, kan få mænd til at begå voldtægt, men i 2014 skulle man tro, at man havde kendskab til konsekvensen ved ikke at gøre en indsats, at pædagoger var rustede til at gennemskue tegn og signaler på afvigende adfærd, at vi med 9.722 psykologer i Dansk Psykolog Forening havde mulighed for at sikre at mennesker med afvigende adfærd fik den rette hjælp, men noget tyder på, at det åbenbart ikke er tilfældet.

Seksuelle overgreb mod børn
I dag kom det frem, at en mand i Gribskov havde forulempet nogle skolepiger. Han havde bl.a. forgrebet sig på en 12-årig pige i en bus. Det kom også frem, at en 60-årig pædagog skal for retten igen, efter han i januar blev dømt 1 år og 3 mdr. for at have befamlet 14 børnehavebørn. I går blev en blotter anholdt for at have blufærdighedskrænket to unge kvinder. Han sprang ud foran dem og onanerede. Han blev anholdt, men løsladt igen, med udsigt til en bøde! For nogle måneder siden var en blotter løs i Køge, som kastede sig onanerende ud foran cyklister, imens han flåede løs i sine kønsdele. Jeg magter ikke en gang at remse flere af de mange sager op, fordi det gør mig trist. Det er forfærdeligt, at så mange kvinder og børn udsættes for seksuelle krænkelser og overgreb. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der gik galt, hvornår det gik galt, og hvorfor vi ikke kan forebygge det i højere grad.

Prostitution
I dag kom det frem, at en politimand et tiltalt for at have misbrugt sin stilling til at kræve sex uden betaling af en prostitueret. Prostituerede står i en mere sårbar situation, end kvinder i andre erhverv. Hos prostituerede kommer mænd nemlig med sex for øje, hvilket ikke er tilfældet andre steder. Generelt formår mænd i at tilpasse sig samfundets normer, krav og forventninger, men når det kommer til deres hang til købesex, så er det som om klappen går ned. Her kommer deres skjulte sider frem, ligesom de her i lyssky omgivelser, udnytter muligheden for at få afløb for indestængte følelser, seksuelle frustrationer, skjulte fantasier og muligheden for at opføre sig på måder, som en partner aldrig nogensinde ville stå model til. Omvendt er mange prostituerede sårbare, og kan have svært ved at sige fra og sætte grænser over for sexkøbernes grænseoverskridende handlinger.

Forbud mod købesex
Et forbud skal ramme de sexkøbende, fordi sexkøb fører til utroskab, manglende evne til at indgå i nære relationer, grænseoverskridende adfærd, sexafhængighed, aggressiv adfærd og fordi det forstyrrer mænds evne til at se kvinder som kvinder, så de i stedet ser alle kvinder som potentielle prostituerede. Det fastholder kvinder som objekter, og mænd som subjekter, og det er under ingen omstændigheder befordrende for ligestilling mellem kønnene. Sexkøberne skal stigmatiseres, fordi det er på tide at rette fokus mod deres lyssky adfærd. At købe sex er nemlig en falliterklæring som går på, at mænd ikke har været i stand til at tackle kvinders frigørelse, og følge med den udvikling.

Kvinder der klarer sig alene
Men måske er der en grund til mænds sexkøb. Kvinder er nemlig ikke længere underlagt mænd i samme grad. Kvinder kan uddanne sig, er økonomisk uafhængige og kan få børn uden at dyrke sex. Kvinder stiller krav. De vil have ligestilling, deles om rengøring og barnets sygedage. De bliver succesfulde erhvervsdrivende, og tjener til tider mere end partneren. De vil ses, høres, anerkendes og respekteres. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er det der skræmmer mænd, og får dem til at betale sig fra sex, fordi de hos den prostituerede er frataget alle krav og forventninger? Er det virkelig så skræmmende, at møde selvstændige kvinder? Det frigørelsen har været med til, er at styrke kvinders mulighed for at mærke egen lyst og handle på den. Og det kan mænd faktisk få glæde af, hvis de tør at involvere sig med kvinder, de ikke nødvendigvis skal huse eller forsørge.

Udenlandske ægteskaber
I stedet vælger mange at ty til hjemmesider med østeuropæiske kvinder, som søger en dansk mand, fordi de så kan fastholde gamle traditioner, hvor kvinden skal huses og forsørges. Vi skulle jo nødig rykke ved kønsrollerne. Tænk hvis mænd pludselig skulle gøre en indsats for at holde på en partner. Tænk hvis de skulle erkende, at deres egen frigørelse handler om at tage ansvar og udvikle sig og måske ved at sløjfe porno og prostitution, faktisk kunne finde ind til den maskuline kerne, som hverken handler om status, magt eller vold, men er betinget af, at de tør erkende, at deres vold, magt eller økonomiske grundlag, ikke længere får kvinder til at blive hos dem. Når de føler sig afvist eller svigtet, så tyer de til prostitution, for at genvinde deres magt, eller også vælger de at udsætte deres partner for systematisk vold, for at nedbryde dem, fjerne deres selvstændighed, ødelægge dem, for på den måde at mærke magt og status. Det er primitivt og frastødende. Heldigvis findes der også mænd, som hviler så meget i sig selv, at de ikke føler sig truet af kvinder, selvom min erfaring siger mig, at mange af dem kan være usikre på deres egen maskulinitet, fordi de bliver mobbet af andre mænd, som ikke hviler nær så meget i sig selv.

Abort
I Norge og Spanien er det på tale, at fratage kvinder muligheden for fri abort. Er det fordi mænd føler sig truet af kvinders seksuelle frigørelse? Er det en måde at gøre kvinder ængstelige på? Og hvordan harmonerer det med retten til at bestemme over egen krop? Jeg finder det så foruroligende. Da jeg blev gravid med en psykopatisk mand, valgte jeg at få en abort. Havde jeg fået det barn, havde mit, min store datters og ikke mindst det lille barns liv været ødelagt. Jeg ville aldrig have fået fred, og selvom jeg fik en abort, tog det alligevel mere end 5 år, at få ham helt ud af mit liv. Spørgsmålet; om et foster er et liv, må aldrig gå forud for de vilkår, det barn ville blive født ud i. Flere rapporter peger på, at børn der vokser op i fattigdom, har ringere livskvalitet. Samtidig kan der være mange gode grunde til, at kvinder ser sig nødsaget til at få en abort, fordi de ikke er i stand til at tage vare på det. Og hvad er i så fald bedst? At tvinge kvinden til at få et barn hun ikke ønsker sig? Eller at give hende muligheden for at få en abort, når det lille foster stadig kun er et foster, som ikke er garanteret et liv i kærlighed, med fokus på trivsel, tryghed og omsorg?

5000 mennesker har en psykisk lidelse
I dag viste DR1 et program som påpegede, at hver femte dansker har en psykisk lidelse. Faktisk tror jeg det er flere, men at mange misbrugere, alkoholikere, kriminelle og prostituerede ikke er med i den vurdering, fordi de ikke har fået foretaget en udredning. Men det er også lige meget. Hver femte er mange, i det vi anskuer som et velfærdssamfund. Men velfærden fjernes og kaldes nu inklusion. Samtidig er jeg forundret over, at vi dækker omsorgssvigt ind under diagnoser og medicinering, når vi kunne være kommet en del af dem til livs ved at have styrket den tidlige indsats. Jeg læste i Information, at indsatsen hos omsorgssvigtede børn ofte først var tilstrækkelig, når barnet var 8-14 år. Er der noget at sige til, at vi har så mange sindslidende? Det er ikke raketvidenskab, at man, når man arbejder med omsorgssvigtede børn og unge, skal gøre hvad man kan, for at holde familien samlet, men at det kræver en massiv indsats, og en anbringelse af hele familien, med støtte via familiebehandling. I andre tilfælde, må børn anbringes uden for hjemmet. Men en opbevaringsfabrik nytter ikke. For på et tidspunkt bliver de store nok til at skide systemet et stykke, og i takt med det, forfalder de ind imellem til marginaliserede og kriminelle miljøer.

Regeringen er et flop
Lykken var gjort, da landet fik sin første kvindelige statsminister. Men skuffelserne kom hurtigt. Spørgsmålet er, om Helle kan se konsekvensen af de reformer hun har været med til at indføre, bl.a. i forhold til den gensidige forsørgerpligt, og de mange skilsmisser, der er kommet som følge af den. Skilsmissebørn bliver gidsler i forældrenes økonomiske problemer, hvor der ikke er tale om manglende kærlighed, men om en kæp i hjulet, for dem der er ramt af sygdom og arbejdsløshed. Mennesker, som på forskellig vis må udnytte systemet og gå hver til sit, så den uden arbejde kan bruge børnene til at få en lejebolig, med mulighed for at få boligsikring, friplads, forsørgertillæg m.m. Det er så dårlig forretning, at man ikke kan andet end at tage sig til hovedet. Personligt kan jeg tilføje, at jeg er afklaret med, ikke at skulle have mig en partner igen. For det første ville frygten for at finde en mandschauvinistisk, voldelig, sexkøbende, pædofil, magtliderlig, doven, psykisk syg, misbrugende mand være alt for stor. For det andet ville jeg aldrig løbe den risiko, at gøre mig økonomisk afhængig af nogen som helst, da jeg hellere vil leve af havregrød og pasta med ketchup, end at skulle spørge en kommende kæreste om lommepenge!

Er jeg så feminist? Eller interesserer jeg mig bare for køn og ligestilling? Er det egentlig ikke det feminister gør? Eller er jeg lidt for hård ved mændene? Jeg glemte i hvert fald at tale om ligeløn og øremærket barsel.. Måske er jeg ikke inkarneret feminist endnu. Men jeg tror jeg er godt på vej.

 

 

 

Kilder:

Amnesty: http://www.amnesty.dk/side/tal-og-fakta-om-voldtaegt

LOKK: http://www.lokk.dk/Viden-om-vold/Partnervold/

TV2 Lorry: http://www.tv2east.dk/artikler/retssag-mod-paedagog-fortsaetter-til-august

TV2 Lorry: http://www.tv2lorry.dk/artikel/208869

TV2: http://nyhederne.tv2.dk/krimi/2013-12-16-tiltale-politimand-truede-sig-til-gratis-sex

DR: http://www.dr.dk/tv/se/gal-eller-normal/gal-eller-normal-til-jobsamtale#!/02:41

Information: http://www.information.dk/482240

Jyllandsposten: http://www.jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE6600792/danskerne-forbud-mindsker-ikke-sexkoeb/

Dansk Psykolog Forening: http://www.dp.dk/om-dp/

 

Hvad synes du?

Skriv en kommentar

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: